“သင့်ကွန်ပျူတာ ကျန်းမာဖို့ ကက်စပါစကီးကို သုံးကြစို့”

Call Us Now 01 8240875
The first post

The first post

အ ေျခခံပညာဦးစီးဌာန အမွတ္(၁၅၃) အ ေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း၊ ေအာင္မဂၤလာေက်းရြာ၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္။

ဒီပို့စ်အား share မည်